Çözümlerimiz

IMB-Consulting olarak danışmanlık hizmetlerimizi otomotiv sektörü başta olmak üzere, araç üstü ekipman ve treyler üretimi, otomotiv alanında parça üretimi (OE/OEM), endüstriyel makine ve makine ekipmanı üretimi ve genel olarak imalat sektöründe bulunan küçük ve orta ölçekli şirketlere (KOBİ'lere) kurumsal kaynak planlama yönetimi (ERP: Enterprise Resource Planning)  kurulumu ve şirket içi süreç ve yönetim danışmanlığı sunuyoruz. 

Ana başlıklar:

 • Ürün kalitesi için ürün kalite denetimi (VDA' 6.5'e göre ürün audit)

 • Süreç kalitesi için proses denetimi (VDA 6.3)

 • Ürüne özgü çekliste (check list) uygulaması (Özel karakteristiklerin dokümantasyonu)

 • Hata modu ve etki analizi (FMEA: Failure Mode and Effects Analysis)

 • Yeterlilik analizleri için (SPC – MFU – MSA)

 • KAİZEN (5S)

 • Ürün İyileştirme

 • Hedeflerle Yönetim (BSC: Ballance Score Card)

 • Kalite Anlaşmaları

 • Proje Yönetimi

 • GençERP  yazılımı (ERP: Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynal Planlama ve Yönetim Programı)

Sunduğumuz danışmanlık hizmeti 40 yılı aşan iş tecrübe ve bilgi birikimi ile oluşturulmuştur. Yazılım çözümlerimiz ve ERP yazılımımız firmaların personel profili ve yapısı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Danışmanlık ve ERP çözümlerimiz satışa sunulan ürünlerin siparişinin alınmasından, ürünün müşteriye sevkine kadar olan ve devamında da satış sonrası hizmetler altında yürütülen çalışmaları kapsayan planlanmış standart süreçlerin etkin yönetimini, takibini ve dokümantasyonunu kolay, özel bir ihtisas gerektirmeden ve herkesin kullanabileceği şekilde yürütmeyi hedeflemektedir.

ERP programı 17 farklı iş modülü ve yüzün üzerinde alt iş adımlarından oluşmaktadır; planlı bir çalışma ile 4-6 ay içinde toplam 30-45 günlük aktif bir proje çalışması sayesinde gerekli süreçlerin tamamını yönetebilir hale getirilmektedir. Uygulamaya geçilmesi minimum 150 gün gibi bir zaman alan muadil yazılımlar baz alındığında çok ciddi zaman kazanımları sağlamaktadır. Yazılım, .NET Platformunda «C#» dili kullanılarak yazılmıştır.

ERP programımız, kullanıcının istek ve talepleri doğrultusunda kolaylıkla geliştirilebilmektedir ve hızlı bir şekilde uygulamaya alınabilmektedir. Programımızın geliştirilmesinde özellikle zorluk derecesi yüksek ve  iş proseslerinin tamamının uygulandığı otomotiv sektörüne has, ilave olarak otomotiv parça üretimi ve üst yapı sektöründe yirmi yıldan fazla bir sürede elde ettiğimiz tecrübelerimiz  ana temelini oluşturmaktadır. 

 

Tecrübelerimizin imalat sektöründe bulunan firmalar için önemli bir avantaj sağladığını, ayrıca araç üretici firmaların gerekliliklerinin de karşılanmasını büyük oranda sağladığını belirtmekte fayda olduğunu düşünüyoruz.

 

ERP programımız, ISO 9001 ve IATF 16949 sistem gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış, bununla birlikte ürün sorumluluğu riskleri açısından firmaları karşı karşıya kalabilecekleri izlenebilirlik risklerine karşı da güvence altına almaktadır.

Programın kullanımı esnasında gerekli yetkiler ve roller kullanıcılara göre tanımlanabilmekte, üretimin her aşamasında, ürün teslimatlarında ve diğer uygulamalarda sistem üzerinden otomatik mail ve mesaj seçenekleri kullanılabilmektedir.

Kullanıcı sayılarında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır, kullanıcılar bazında herhangi bir ilave ücret talep edilmemektedir.

Türkiye’de ve yurt dışında kurumsal firmalarda çalışmış deneyimli ve uzman kadrosu ile hizmet veren firmamız bu birikim ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaya hazırdır.

Uygulama ve metotlarla ilgili çalışmalar eğitim ve programlarla desteklenmekte ve kalıcı ve başarılı uygulamalar haline dönüştürülmektedir.

Çalışan "Beyaz" ve "Mavi" yaka personel yapılan çalışmalara paralel bilinçlendirilmekte, bu sayede süreçlerin hızlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi sağlanmaktadır. Personele yönelik aktiviteler; grup çalışmaları, workshoplar, bilinçlendirme faaliyetleri, eğitimler, proje çalışmaları ile desteklenmektedir.

Çalışanların gerçekleştirilecek otuza yakın eğitim sayesinde bilinçlendirmesi sağlanmakta, özellikle personel sirkülasyonunun önlenmesi için "Biz" olgusu ve "Aidiyet" duygusu güçlendirilecek ve çalışanların firmalarını sevmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Hedeflerle yönetim kapsamında gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılmakta, yöneticiler ve beyaz yaka personel için hedef anlaşmalarının uygulamaya alınması sağlanmaktadır.

Çalışmalara başlanması,

 • Eğitimlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

  • Eğitimlerin belirlenerek plan oluşturulması,

  • Plana uygun olarak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

  • Eğitim etkinliğinin ölçülmesi,

  • Eksik noktaların tespiti ve ilave bilgilendirme ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Kurucu ortaklar dünyaca tanınmış uluslararası ve kurumsal otomotiv ve finans şirketlerinde edindikleri 40 yılı aşkın toplam iş tecrübesi ile danışmanlık hizmetlerini:

 • Otomotiv Ana Sanayi

 • Otomotiv Yan Sanayi

 • Otomotiv Üst Yapı Sanayi

 • Makine Üretim Sanayi

 • Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı

 • Finans Yönetimi

 • Proje Yönetimi

 

alanlarında yürütmektedir.

 

Üretim ve hizmet sektöründe üstlendikleri 35 yılı aşkın orta ve üst düzey yöneticilikleri ve akademik geçmişleri sayesinde;

 • Yan Sanayi Geliştirme

 • Üst Yapıcı Geliştirme

 • Analiz ve Değerlendirme

 • İş ve Proje Geliştirme

 • Proje Yönetimi

 • Yönetim Stratejileri

 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Satışlar

 • MRP/ERP Sistem ve Yazılım Geliştirme

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • VDA

 • IATF

 

gibi bir çok konuda know-how sahibidir.

Sunduğumuz ve yürüttüğümüz danışmanlık hizmetlerimiz, talepte bulunan işletmelerin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda birlikte belirlenecek süre ve takım çerçevesinde azami gayret ruhuyla çözüm odaklı yürütülmektedir. Zaman sınırlaması olmadan, gerekli olan çalışmalarda ve proje bölümlerinde danışmanlarımız dahili ve harici olarak bizzat refakat etmektedir.

Danışmanlık kapsamında personel kalifikasyonu ile ilgili olarak tüm eğitimler firmamız tarafından verilmektedir. Farklı bir uzmanlık gerektiren eğitimlerde stratejik iş ortağı, alanlarında uzman olan eğitimcilerden veya firmalardan da katkı sağlanmaktadır. Danışmanlarımız üstlendiğimiz tüm projelerde hizmet sunduğu firmaların kendi çalışanı gibi hedef odaklı ve azami ölçüde hizmet vermektedir.

IMB-Consulting yapacağı ön denetim ve analiz sonuçlarını danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen iştirak sahibi kişi ve kuruluşlara şeffaf ve net bir şekilde sunar ve bu doğrultuda gerekmeyen hiçbir danışmanlık hizmetini ve ürünü gereksiz yere vermez. Hizmet vereceği kuruluşların başarısına katkıda bulunmayı ilke olarak belirlemiştir. IMB-Consulting hizmet vereceği kuruluşların başarısıyla büyümeyi ilke olarak belirlemiştir.

Daha fazla bilgi için:

Size destek veremek için hizmetinizdeyiz: muhammet.gencer@imb-consulting.com veya murat.boylu@imb-consulting.com